RSS Haberler

KISACA PROFESSIONAL MINDS

 Professional Minds olarak; bilgi paylaşımının ve zaman yönetiminin çok önemli olduğu günümüz profesyonel yaşamında, bu öğelerin en etkin biçimde kullanılmasını, dolayısıyla verimliliğin artmasını sağlayacak çözümleri bilişim teknolojileri vasıtasıyla sunmaktayız.

    Mevcut kaynaklarla maksimum verimin sağlanması amacı ile; sunulan çözümlerde elektronik ortamın tüm avantajlarından faydalanmayı, bu sayede dökümantasyon, iletişim masrafları ve en önemlisi zaman kaybı gibi kârı ve verimliliği düşüren etkenleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz.
Toplantı ve Eğitim Salonlarının resimlerini görmek için  tıklayınız.

BİLGİ PAYLAŞIMI

 Professional Minds olarak; bilgi paylaşımının ve zaman yönetiminin çok önemli olduğu günümüz profesyonel yaşamında, bu öğelerin en etkin biçimde kullanılmasını, dolayısıyla verimliliğin artmasını sağlayacak çözümleri bilişim teknolojileri vasıtasıyla sunmaktayız.

    Mevcut kaynaklarla maksimum verimin sağlanması amacı ile; sunulan çözümlerde elektronik ortamın tüm avantajlarından faydalanmayı, bu sayede dökümantasyon, iletişim masrafları ve en önemlisi zaman kaybı gibi kârı ve verimliliği düşüren etkenleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz.

İŞ ANALİZİ

Personelin, iş tanımı kapsamında bulunan görevleri yerine getirmesi esnasında yaşadığı tüm olayları yerinde gözlemleyerek, birebir görüşerek ve gerektiğinde grup görüşmesi yaparak, yapılan işin teknolojik analizini yapmaktayız.

Yani mevcut tüm uygulamaları nasıl kullandığını, raporlama ve sunuşlarını nasıl hazırladığını ve anlık bilgi verilmesi gereken durumlarda bu bilgiye ulaşmak için kullandığı yöntemleri gözlemlemekteyiz.


Bu gözlemler bize, personelin iş tanımı kapsamındaki görevleri en optimum biçimde yerine getirebilmesi için elinde bulunan teknolojik kaynakları nerede, nasıl, ne kadar ve ne zaman kullanması gerektiğini belirleme konusunda yardımcı olmaktadır.

 
Ayrıca bu gözlemler, bir işin başarı ile yerine getirilebilmesi için o görevde çalışacak kişilerden sahip olmaları beklenen minimum yeterlilik düzeyinin ne olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu sayede benzer bir pozisyona personel alımı ya da görev değişiklikleri sırasında, değişikliklerin gerçekleşeceği pozisyonlara personel seçiminde hangi yeterliliklerin aranacağı bilgisini elde etmekteyiz.


Bir pozisyonun gerektirdiği yetenek, bilgi düzeyi ve beceri ile o pozisyonda çalışan kişinin sahip olduğu bu üç özellik arasında fark olması durumunda personel ya da departmana, ihtiyaca özel eğitimler düzenleyerek bu farkın ortadan kalkmasına yardımcı olmaktayız.


Tüm bu çalışmalarda hedeflenen sonuçları elde edebilmek amacıyla Professional Minds olarak, konularında uzman danışman kadromuzla, iş analizleri sonuçlarını baz alarak eğitimler düzenlemekte, ihtiyaç duyulan yazılımları geliştirmekte ve sunulan hizmetlerin satış sonrası desteğini vermekteyiz.

Table CountSmall Business Solution

HORECA
Hotel / Restaurant / Café yiyecek alışkanlıkları Araştırma ve Anket çözümleri

İşe AlımFull Business Solution

İşe Alım Süreciniz
Doğru adaya ulaşabilmenin en hızlı ve kolay yolu. Pozisyona uygun aday seçim sistemi.

Esnek MenfaatHome Business Solution

Çalışanların farklı
ihtiyaçları doğrutusunda, esnek menfaatlar ve çalışma olanakları takip sistemidir.